Februar 2022

Be inspired - Globaler interdisziplinären Kongress + Expo apexINSPIRE 2022 - 30.03.22

September 2021

Apex Social Career Center - Unterstützung so individuell wie du & deine Zukunftspläne

März 2021

Teacher of the Year Award 2021